ผู้เชี่ยวชาญด้านสีพ่นเลียนแบบหินแกรนิต


เวลาทำการจ-ส 08:00-17:00 น.

พื้นผิวของวัสดุที่เป็นไม้ เช่น ไม้ที่ยังไม่แปรรูป ไม้กระดาน ตู้ไม้ เป็นต้น ต้องเตรียมพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถพ่นสีเลียนแบบหินแกรนิต ADD STONE ได้

คนงานผู้หญิงกำลังขนย้ายแผ่นไม้อัด
คนงานผู้หญิงกำลังขนย้ายแผ่นไม้อัด

 

  ก่อนพ่นสีลงบนวัสดุที่เป็นไม้ ควรมีการเตรียมพื้นผิวให้เรียบเช่นเดียวกับการเตรียมผิวของผนังปูนซีเมนต์ถึงจะสามารถพ่นสีเลียนแบบหินแกรนิต ADD STONE ได้

  • หากมีรอยตะปู สีเก่า ตะไคร่น้ำ ดินโคลน เป็นต้น ต้องเอาออกและขัดล้างให้สะอาด
  • รอยยึดตะปู รอยแตก หรือไม้ที่มีรูต้องโป๊วและขัดผิวให้เรียบ  สามารถใช้ปูนโป๊ว  กาว AB  หรืออีพ็อกซีเรซินในการโป๊วได้

 

  ก่อนพ่นสีลงบนวัสดุที่เป็นไม้นอกจากต้องทำให้ผิวเรียบแล้ว ยังต้องลงน้ำยารองพื้นสูตรน้ำมันสำหรับไม้ก่อนด้วย เพื่อป้องกันมิให้มีน้ำมันไม้ไหลซึมออกมาและเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาคือสีเปลี่ยน คุณภาพเปลี่ยนและเกิดการลอกล่อน

 

wood-yellow-1802625.jpg

 

Pin It