ผู้เชี่ยวชาญด้านสีพ่นเลียนแบบหินแกรนิต


เวลาทำการจ-ส 08:00-17:00 น.

Aberdeen ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหินแกรนิตแห่งสก็อตแลนด์และยังถูกเรียกว่าเมืองสีเงินอีกด้วย ซึ่งมีความหมายไปในทางการพัฒนาในด้านของความงดงามและความมั่งคั่งจึงถูกนำมาตั้งเป็นชื่อบริษัท
ADD STONE เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Aberdeen Decoration จำกัด มีต้นกำเนิดมาจากประเทศไต้หวัน

สร้างเมืองสวยงามที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยยึดจากแนวคิดผลิตภัณฑ์สีเขียวรักษ์โลก

  Aberdeen มีความต้องการที่จะสร้างสรรค์สิ่งสวยงามให้กับโลกโดยได้ริเริ่มจากแนวคิดผลิตภัณฑ์สีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเป็นแบรนด์ประเทศไต้หวัน สีของแบรนด์เป็นสีเขียวเข้มซึ่งหมายถึงจิตวิญญานที่ลึกซึ้งของ ADD STONE โดยยึดในหลักการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบถึงความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ของดินแดนแห่งไต้หวัน รวมถึงความเป็นมืออาชีพ(สีดำ) และการมีพลัง(สีเหลือง) ที่จะนำพาความงดงามของประเทศไปสู่ระดับนานาชาติโดยเริ่มตั้งแต่ผู้คนมีสุขภาพที่แข็งแรง พื้นที่ก่อสร้างมีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้Aberdeen

  ยังมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองโดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สีเลียนแบบหินแกรนิตสูตรน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างสรรค์สีพ่นให้มีลวดลายเสมือนหินจริง หลากหลายสีสัน มีขั้นตอนการทำงานที่ง่ายและสะดวกทั้งยังทนต่อสภาพอากาศ นอกจากนี้สีพ่นเลียนแบบหินแกรนิตยังเป็นผลิตภัณฑ์สูตรน้ำที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย โดยไม่ใช้สารทำละลายและไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก เพื่อให้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดรักษ์โลกในปัจจุบัน

 

 

วางรากฐานจากไต้หวันไปสู่เอเชีย เพื่อให้แบรนด์สีพ่นก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ

  Aberdeen มีพร้อมทั้งทีมงาน R&D และทีมการตลาดที่ช่วยในการผนึกช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญในการพ่นสีเพื่อเป็นการวางรากฐานให้ไต้หวันมีความมั่นคงมากขึ้น

  ทั้งยังมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของนวัตกรรมการผลิตสีพ่นเลียนแบบหินแกรนิตและได้รวบรวมความต้องการของตลาดที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลานานหลายปี และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการพ่นสีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงงานสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาในการพ่นสีได้ทุกรูปแบบ

  ในขณะเดียวกันสีพ่นเลียนแบบหินแกรนิตได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายและสามารถนำไปใช้กับวัสดุได้อย่างหลากหลายชนิด ทั้งยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับอาคารในแต่ละรูปแบบได้อีกด้วย สามารถเติมเต็มหินแกรนิตในจินตนาการของคุณให้กลายเป็นจริงได้

  Aberdeen ได้นำเอานวัตกรรมและการบริการสีพ่นเลียนแบบหินแกรนิตที่มีความมั่นคงและดีเลิศจากประเทศไต้หวันไปวางรากฐานในตลาดเอเชียได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย เวียดนาม เพื่อให้แบรนด์สีพ่นเลียนแบบหินแกรนิตสามารถก้าวไปสู่ระดับนานาชาติได้

Aberdeen  ตั้งอยู่ที่เกาสง  ประเทศไต้หวัน  ซึ่งอาคารภายนอกนั้นพ่นด้วยสีพ่นเลียนแบบหินแกรนิต ADD STONE เมื่อมองดูแล้วราวกับว่าผนังอาคารฝังแผ่นหินแกรนิตไว้ทั้งผืนเลยทีเดียว