ADD STONE ตัวอย่างของการใช้ผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างการใช้งานของสีพ่นเหมือนหินแกรนิตและแผ่นผนังสำเร็จรูปเลียนแบบหินแกรนิต

และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่พัฒนาโดยใช้สีพ่นเหมือนหินแกรนิต

  การให้บริการพ่นสีเลียนแบบหิน  สามารถสร้างความแปลกใหม่ให้กับชิ้นงานนั้นๆ

อ่านเพิ่มเติม: การพัฒนาสีพ่นเหมือนหินแกรนิต

  ADD STONE แผ่นผนังสำเร็จรูปที่พ่นสีเลียนแบบหินแกรนิตในงานนิทรรศการ

อ่านเพิ่มเติม: การใช้ผนังสำเร็จรูปในงานนิทรรศการ