ผู้เชี่ยวชาญด้านสีพ่นเลียนแบบหินแกรนิต


เวลาทำการจ-ส 08:00-17:00 น.

ADD STONE ผลิตภัณฑ์และบริการ

สีพ่นเหมือนหินแกรนิต  ชุด AN

สีพ่นเหมือนหินแกรนิต  ชุด AN

  ADD STONE สีพ่นเลียนแบบหินแกรนิต สามารถลอกเลียนแบบหินได้เสมือนจริง สูตรน้ำ ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีต่างๆ สามารถพ่นลงบนวัสดุได้ทุกชนิดเพื่อให้ภายนอกมีความงามเหมือนหินแกรนิตจริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอนการทำงาน

สอนการทำงาน

  สีพ่นเลียนแบบหินแกรนิต ADD STONE การสอนงานพ่นสีเลียนแบบหินแกรนิต การแนะนำเครื่องมือในการทำงาน

 
 

ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์