Tạo kết cấu giả đá chân thật nhất


8am-8pm / Thứ 2 - Thứ 6

ADD STONE Sản phẩm và dịch vụ

Sơn giả đá AN

Sơn giả đá AN

Sơn giả đá ADD STONE cho hiệu ứng như đá hoa cương thật, sản phẩm gốc nước. Không chứa chất gây độc hại. Có thể tạo hiệu ứng đá hoa cương trên nhiều vật liệu khác nhau

Tìm hiểu thêm

Hướng dẫn thi công

Hướng dẫn thi công

Hướng dẫn thi công và thiết bị thi công về sơn giả đá ADDSTONE

 
 

Sản phẩm ứng dụng thực tế