Tạo kết cấu giả đá chân thật nhất


8am-8pm / Thứ 2 - Thứ 6

Hộ trợ bảng màu sơn giả đá

Xin chào, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm đến các sản phẩm của ADD STONE. Chúng tôi cam kết cung cấp các hệ thống sơn giả đá với độ mô phỏng và chất lượng cao.
ADD STONE cung cấp thẻ màu giả đá miễn phí. Thẻ màu của chúng tôi được phun bằng sơn giả đá trực tiếp trên bìa cứng. Bạn có thể thấy màu sắc và kết cấu giả đá chân thực nhất và xác minh các đặc tính được giới thiệu bởi lớp phủ giả đá ADD STONE