ผู้เชี่ยวชาญด้านสีพ่นเลียนแบบหินแกรนิต


เวลาทำการจ-ส 08:00-17:00 น.

ไม่สามารถใช้น้ำเป็นตัวทำให้เจือจาง

สามารถใช้วิธีการเจือจางในสีแต่ละชั้นได้

  • สีรองพื้น ไม่จำเป็นต้องผสมให้สีเจือจาง แต่หากต้องการสามารถใช้น้ำเปล่าผสมได้
  • สีีเพิ่มความยืดหยุ่น ผสมน้ำ 5%
  • สีพ่นเหมือนหินแกรนิต ไม่จำเป็นต้องผสมให้สีเจือจาง แต่หากต้องการสามารถใช้น้ำเปล่าผสมได้
  • สีีเคลือบ ผสมน้ำ 50%

  ทินเนอร์สูตรพิเศษ: หากต้องการเจือจางสี ADD STONE ควรใช้ทินเนอร์สูตรพิเศษของทางบริษัทเท่านั้นเเพื่อรักษาความเข้มข้นของเม็ดสี และปกป้องเนื้อสี

  ADD STONE คือสีอะคริลิคเรซิ่นสูตรน้ำ การเจือจางของน้ำจะย่อยสลายส่วนประกอบของสีทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนสี หรือความเสียหายของสีได้

  เจือจางด้วยน้ำ: หากไม่มีทินเนอร์สูตรพิเศษของบริษัท สามารถเจือจางด้วยน้ำบริสุทธิ์ แต่ต้องนำสีไปใช้หลังจากที่เจือจางทันทีและไม่สามารถเก็บไว้ได้

Pin It