Tạo kết cấu giả đá chân thật nhất


8am-8pm / Thứ 2 - Thứ 6

 

Không thể sử dụng nước như chất pha loãng

Các lớp phủ sơn giả đá có thể sử dụng phương pháp pha loãng không ?

  • Lớp lót : không cần pha loãng , sau khi mở thùng có thể phun trực tiếp , nếu cần có thể pha loãng với nước sạch.
  • Lớp đàn hồi : Có thể pha loãng với 5% nước sạch
  • Lớp phủ giả đá : Không cần pha loãng , nếu trường hợp bị bốc hơi dẫn đến nồng độ thay đổi có thể dùng chất pha loãng đặc biệt của ADD STONE hoặc pha loãng với nước sạch.
  • Lớp sơn bề mặt phẳng : Có thể pha loãng với 50% nước sạch

  Chất pha loãng đặc biệt : nên dùng chất pha loãng đặc biệt ADD STONE để hiệu quả pha loãng tốt hơn và duy trì nồng độ màu sắc, đồng thời sử dụng chất pha loãng đặc biệt ADD STONE có thể bảo vệ tốt kết cấu giả đá .

  ADD STONE lớp phủ giả đá chất liệu chính là nhựa acrylic gốc nước,các vi sinh vật khác nhau có trong nước pha loãng sẽ phân hủy các thành phần của lớp phủ giả đá.Sau khi lưu trữ sẽ làm thay đổi chất lượng sản phẩm như có mùi hôi , thẩm chí làm thay đổi màu sắc.

  Pha loãng với nước : nếu không dùng chất pha loãng đặc biệt có thể pha loãng với nước tinh khiết , nhưng khi pha loãng với nước thì phải lập tức sử dụng không được lưu trữ.

Pin It