Tạo kết cấu giả đá chân thật nhất


8am-8pm / Thứ 2 - Thứ 6

Sơn giả đá ADD STONE có thể phủ lên nhiều vật liệu, thay đổi bề mặt và hiệu ứng giống với đá thật. Công ty của bạn có muốn phát triển các sản phẩm điêu khắc, giống với đá không? Nhà máy Aberdeen Coatings rất vui khi được hợp tác và phát triển các sản phẩm cùng bạn

Công Ty TNHH MTV Việt Xuân Cát
โทรศัพท์:0339 585 860
Email:addvn@aberdeco.com
Facebook:@addstonevn
Twitter:@aberdeco
Line:@ues8536c
Địa chỉ:Bình Dương, Tx. Thuận An, An Phú, Làng chuyên gia Oasis, VN An Phú Khu Dân Cư Vietsing Ô 90,Đường D33