Câu hỏi thường gặp
In bài này

Không thể sử dụng nước như chất pha loãng

Các lớp phủ sơn giả đá có thể sử dụng phương pháp pha loãng không ?

  Chất pha loãng đặc biệt : nên dùng chất pha loãng đặc biệt ADD STONE để hiệu quả pha loãng tốt hơn và duy trì nồng độ màu sắc, đồng thời sử dụng chất pha loãng đặc biệt ADD STONE có thể bảo vệ tốt kết cấu giả đá .

  ADD STONE lớp phủ giả đá chất liệu chính là nhựa acrylic gốc nước,các vi sinh vật khác nhau có trong nước pha loãng sẽ phân hủy các thành phần của lớp phủ giả đá.Sau khi lưu trữ sẽ làm thay đổi chất lượng sản phẩm như có mùi hôi , thẩm chí làm thay đổi màu sắc.

  Pha loãng với nước : nếu không dùng chất pha loãng đặc biệt có thể pha loãng với nước tinh khiết , nhưng khi pha loãng với nước thì phải lập tức sử dụng không được lưu trữ.